מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ציר הזמן - זכרון יעקב

1910

1910

הוקם בית המרחץ

1941

1941

צעירי המושבה ו"מכבי" התנדבו לצבא הבריטי

1924

נפתח "ראינוע" במלון גרף

1897

הוקם ה"דיפו"

קראו עוד

1917

הצבא התורכי נמצא במושבה, ממשיך בגזל ומתכוון לשרוף את המושבה

קראו עוד

1890

הוקמה נגריה ראשונה במושבה

קראו עוד

1900

הוקם מפעל לייצור סודה

קראו עוד

1953

חלב ונפט לא הולכים ביחד

קראו עוד
1964

1964

בני הדור השני תרמו את אדמת הגורן לשם הקמת "יד למייסדים".

2003

הוקם יקב סומק

קראו עוד