רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1985

הועידה התקיימה בבית הבראה מבטחים.

המועדון המארח של רוטרי זכרון יעקב .