מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1950

בסמטה שמאחורי מלון הרשקוביץ לשעבר.