רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1884

יצחק לעבל היה יו"ר הוועד המרכזי ועל שמו נרשמה רכישת הקרקעות בזמארין.

ההודעה על מותו ללא יורשים הגיעה אל השלטונות התורכיים. 

ע"פ חוקי השריעה , השלטון יכול להפקיע את כל אדמות היישוב לטובת הוואקף.

ע"י תשלום בקשיש (שוחד) גדול וכשהתברר שהיו למר לייבל יורשים ברומניה,

בוטלה הגזירה.