מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1897

כדי להתמודד עם המחלה החלו להרכיב גפנים בכנה אמריקאית.