רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1962

הנהגים הראשונים של מכבי האש היו: יוסף לוי חברוני ובנו שמואל לוי חברוני.