פתיחת תפריט ניידים

1921

בהשראת "הגידעונים" סיסמתם "לבנות את החרב ולשמור על הקיים".