מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1889

במקום מתיישבים בוגרי הארבעייטר שוללה.