מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1951

הוקם בית הבראה  "בית רמז" ונקרא על שמו