מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ציר הזמן - זכרון יעקב

1968

1968

הופק בול דואר לרגל חנוכת בית הבראה "מבטחים"

1968

נוסד מרכז לחינוך תורני

קראו עוד

1965

בתי הספר משיכון דרום אוחדו עם בתי הספר במושבה

1964

הוקמה וקודשה לשכת בנות ברית "לשכת שרה"

1964

נפתח סניף האגודה למלחמה בסרטן

1964

החל פינוי שיכון צפוני

קראו עוד
1963

1963

קבלת פנים לאבות ההתיישבות בנוכחות הנשיא שניאור זלמן שזר

1962

חגיגות 80 שנים להקמת המושבה

קראו עוד

1955

משאית ראשונה לפינוי אשפה במושבה

קראו עוד

1958

נמסר אמבולנס לתחנת מגן דוד אדום