רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1971

בחטיבה למדו תלמידי זכרון יעקב ובנימינה.