מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1886

הבניינים נהרסו ובמשך השנים נבנה בניין בנק הלוואה וחיסכון.