רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1891

הקמת בית טחנת הקמח, המים מן הבאר הועברו בלחץ קיטור בצינורות לבריכת בנימין.