רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1927

לאחר מכן החלו  להפתח קיוסקים נוספים במושבה.