מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1957

על השתתפותה במחנה ארצי.