רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1957

על השתתפותה במחנה ארצי.