מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1910

עיבוד האדמות נעשה ע"י צעירים וילדים בוגרי בית ספר עממי.