מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1888

הרב זאב יעבץ הגיע למושבה ושימש גם כמורה בבית הספר. 

בין היתר הכניס את מנהג נטיעות ט"ו בשבט לתלמידי בתי הספר בארץ.