מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1885

הוכנו ואושרו התכניות, שנערכו על ידי המהנדס הגרמני גוטליב שומאכר 
לבניית המושבה.