מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1947

לימים שונה שם שכונת נווה עובד ל"נווה רמז".