רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1968

לכבוד החלוצים הראשונים שיסדו את המושבה זכרון יעקב ובנותיה שפיה ובת שלמה.