מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1924

על ידי המורה בצראווי.