רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

2015

לאחר התפטרותו של ראש המועצה אלי אבוטבול.