מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1886

משפחותיהם של  מרדכי בונשטיין ושלמה יעקובסון מראש פינה

מגיעות ליישב את אדמות טנטורה.