מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1892

האגודה תמכה בעולים לעיר הקודש בשלושת הרגלים.