מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1951

לימים שונה שמה לשכונת "נווה שרת".