מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1920

בית המשפט שכן במבנה של מלון גרף.