רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1922

חלק מתושביה הם ממשפחות המייסדים של זכרון יעקב.