מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1954

נערך קידוח במטרה למצוא נפט באזור שכונת הגורן