מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1968

נשף מפואר התקיים בחצר היקב , שכלל את בחירתה של  "מלכת היין"