פתיחת תפריט ניידים

1917

ישראל יהודה ניידרמן, מוכתר המושבה, מצליח לבטל את רוע הגזירה.