רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1939

הפגנות כנגד הספר הלבן נערכו בכל רחבי הארץ וגם בזכרון יעקב