מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1900

החלו להתגלות חילוקי דעות בין פקידי יק"א לחקלאים.