רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1967

מרכז הקהילה כולל מבני מגורים, מבנים ציבוריים ומפעלי תעשייה.

הקהילה משתלבת בחיי המושבה.