רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1946

היציאה לכנס היתה מחזית בית הכנסת בהשתתפות כל חברי מכבי.