פתיחת תפריט ניידים

1964

התושבים עברו לגור בשכונת "רמת צבי".