מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1884

פקיד הברון וורמסר, הפעיל משטר קשוח,

מתגלים חילוקי דעות קשים עם המתיישבים

בנוגע לכל תחומי החיים.