רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1999

לאחר שיפוץ בית הפקידות, וחניכת משרדי הוועד החקלאי המחודשים.

המוזיאון נפתח בבנין שבו שכן בית הפקידות, משרדי הועד החקלאי, משרדי המועצה המקומית ובית הספר העממי.