רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1990

בהמשכה של שכונת נווה הברון.

תמונה באדיבות יוסי טל ונועה קאלו.