רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

2013

הטקס נערך ברמת צבי בתאריך 21.6.2013