רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1914

בתאריך 12.4.1914, מבקר במושבה ציר ארה"ב בקושטא מורגנטאו.

מביע את התרשמותו מהיישוב היהודי בארץ ישראל.