פתיחת תפריט ניידים

1903

במושבה הועמדו שומרים למניעת כניסת זרים, מפיצי המחלה.