מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1904

היתומים שוכנו בשפיה והמוסד נקרא "קרית ספר".