מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1948

מטרת השיחות לשכנעם לא לעזוב את הכפרים, רק ה כפר פראדיס קיבלו את הצעתו.