רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1888

בשנה זו הגיע למושבה דר' אליקום גולדברג,

בעקבות חילוקי דעות בעינייני דת , חינוך, עבודה, אורחות חיים ובית הכנסת,

התרחש מרד ה-40 שבעקבותיו פונים תושבי המושבה לברון רוטשילד,

מספר משפחות מגורשות מהיישוב, מספר צעירים עוזבים מרצונם ולאחר מכן

וורמסר עוזב.