רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1922

הארוע נחגג בבית העם,

בקומה השניה של בית הפקידות.