רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

מבנה ארגוני

ההנחיות המנהליות על פי הם פועלת המועצה, ניתן לקבל לעיון אצל מזכיר המועצה כל יום שלישי בין השעות 16:00-18:00 בתאום מראש.

מחלקה

מנהל

תפקיד

כפיפות ישירה דיווח וביצוע משימות

הנהלה

זיו דשא

מאיר ואנונו

אש מועצה

ס. ראש המועצה ומ"מ

מנהלת לשכה + עוזרת ראש המועצה

מזכירות המועצה

כפיפות משנה

פיקוח ורישוי

ביטחון

דני ביתן

אורן פרץ

אלי עטיה

מזכיר מועצה

מנהל אגף

מנהל אגף

פיקוח ורישוי, ארכיון, קב"ט, מוקד, מרכזיה, דואר, מחשוב, פניות ציבור, מכרזים, רכש, מוזיאון.

פיקוח כללי, רישוי עסקים, לכידת כלבים, תרבות הדיור

בטחון כללי , מוקד עירוני, בטחון מוסדות חינוך

גזברות

כפיפות משנה

גביה

אבי הוסמן

ניר שליו

ורד בלה

גזבר

ס.גזבר

מנהלת מח. גביה

הנה"ח, חשבות שכר, גביה, קופה, רו"ח חיצוני

עובדי הגביה והקופה

הנדסה

אהרון דינור

מהנדס המועצה

עובדי מח' הנדסה, עובדי מח' המים והביוב, חשמל, תחזוקת כבישים

יחידות עצמאיות

יעוץ משפטי

ביקורת

עו"ד יוסי ברזלי

יועץ משפטי

מבקר המועצה

 

חינוך

כפיפות משנה

מדור גנים

בי"ס תיכון מושבה

בי"ס תיכון ממ"ד

בתי ספר

נוער

ד"ר מרים פנויאן

עדי אהוד

אורלי רוזנברג

ברכה דביר

עופר ליזמי

מנהלת אגף' חינוך

מנהלת מח' גנים

מנהלת בי"ס

מנהלת בי"ס

מנהל מדור נוער

עובדי החינוך, הספריה, משכ"ל, שפ"י, קידום נוער, צוותי הוראה ומנהלה בבתי ספר ומלווים בחינוך המיוחד, קב"ס.

כל עובדי הגנים לרבות סייעות

מורים ועובדי ביה"ס התיכון

רווחה

ד"ר אורלי דביר

מנהלת מח. רווחה

כל עובדי מחלקת הרווחה, מועדוניות, מעונות

משאבי אנוש

יעל סוקולר

מנהלת משאבי אנוש

משאבי אנוש ועובדות נקיון

איכות סביבה

טליה מבור

מנהלת מחלקה

גינון, תברואה ופינוי אשפה

מדרג מנהלים:

ראש מועצה.

מנהל סטטורי – מזכיר, גזבר, יועמ"ש, חינוך, מבקרת, מהנדסת.

מנהל בכיר – משאבי אנוש, גביה, רווחה, פיקוח ורישוי עסקים, ביטחון, תפעול, איכות סביבה

מנהל - ספריה, מוזיאון, ארכיון, תברואה, פינוי אשפה.

מנהל מדור - רכש, שפ"י, פניות הציבור, חשמל, גינון, מים, נוער, הסעים.

תקציבאים, עובדים סוציאלים, הנה"ח, קב"ס.

פקחים.

עובדים שונים.

מדרג מזכירות:

1 א' מנהלת לשכה, מזכירת מזכיר.

2 א' מזכירת גזבר, יועץ משפטי, מבקר, מהנדסת, חינוך

3 א' מזכירת מנהל/ת אגף.

4 א' מזכירת מנהל/ת מחלקה.

5 א' מזכירת מנהל/ת מדור.