רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1942

שנקראו אז "כלי הרוח".

באותה השנה כבר נערכה הופעת הבכורה של תזמורת מכבי