מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1908

בין הפועלים היו דוד רמז ודוד בן גוריון.