רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1912

בצילום רחוב האיכרים שלימים הפך לרחוב המייסדים ולמידרחוב. 1912