רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1952

מפעלי ח"ן- חומרי נפץ, סיפקו תעסוקה ופרנסה לרבים מתושבי המושבה. 1952